sâmbătă, 15 mai 2010

CHEMAREA FEMEII LA APOSTOLAT!!!“Iată mamelor! Bunul Dumnezeu, prin Maica Domnului vă cheamă grabnic la acest tainic Apostolat. La această mare şi înaltă misiune de a vă uni şi de a vă aduna lângă El şi Maica Domnului. Căci mai mult vouă, mamelor, vi s-a încredinţat această misiune şi sarcină de mare răspundere de salvare a omenirii acesteia. Fie ca voi, şi prin voi, să aduceţi fii adevăraţi şi plăcuţi lui Dumnezeu şi Bisericii Sale, bărbaţi desăvârşiţi, fără meteahne, din care Bunul Dumnezeu să poată să-şi aleagă preoţii Săi spre slujirea sfântă; adevăraţi bărbaţi plini de raţiune, smerenie şi fideli. Vrednici faţă de acest mare Dar şi Taină a Preoţiei, dată de Bunul Dumnezeu acestui om pământesc, spre a aduce jertfă de bună mireasmă şi mulţumire spre slava lui Dumnezeu şi-a numelui Său. Ca să nu facem din Biserică şi din Altarul cel Sfânt, jertfelnicul lui Cain, adică de ocară, cum se şi vede în multe locuri şi se tot întinde ca o molimă, ca un blestem, ca o mare jignire adusă lui Dumnezeu, spre ruşinea noastră.
Deci auziţi, mamelor, cum sună acest mesaj de la Dumnezeu şi Maica Domnului dimpreună cu toţi Sfinţii Săi: nu mai omorâţi pruncii!!! Naşteţi întru frica Lui Hristos! Că nu voi îi creşteţi, ci fiecare prunc se naşte cu bucata de pâine sub braţ. Oare cum e mai bine? A-i omorî sau a-i naşte? Realizaţi şi voi, mamelor, singure: dându-le viaţă vă mântuiţi şi voi prin ei, că zice Sfântul Apostol Pavel către ucenicul său: ,,Dar ea se va mântui prin naştere de fii, dacă va stărui, cu înţelepciune, în credinţă, în iubire şi sfinţenie” (I Timotei 2,15).
Iar cele ce urmează în viaţa lor intră desigur în iconomia lui Dumnezeu, deci nu este al vostru a cugeta mai mult şi mai departe la tainele Lui, cum şi ce se va întâmpla cu ei, mai colo. Nelăsându-i să se nască, vă duceţi în iad cu toţi demonii, căci şi acele practici de a obtura sarcina tot ucidere se cheamă a fi. Chiar dacă unii din bărbaţi vă silesc să faceţi această ucidere, voi nu fiţi de acord cu uciderea pruncilor. Este vorba de viaţa propriului tău copil şi în primul rând, de sufletul tău şi al soţului, mai mult, de mântuirea voastră. Ce animal îşi omoară puii? E groaznică această ucidere care este condamnată de Dumnezeu şi de Biserica Sa cea adevărată. Vă cheamă totuşi la pocăinţă şi dorim cu toţii să nu întârziaţi a veni. Bunul Dumnezeu vă va da iertarea tuturor păcatelor, prin pocăinţa voastră şi naşterea de prunci.
Deci, mamelor supuneţi-vă bărbaţilor voştri, întru cele bune şi plăcute Domnului aşa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă Cuvântului lui Dumnezeu, să fie câştigaţi fără propovăduire, fără să-i silim. Prin purtarea voastră să-i constrângeţi, văzând viaţa voastră curată, plăcută, umblând cu sfială, şi în toate smerite, cu duh blajin, şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Dacă ţinând cont însă, de multiplele daruri prea minunate cu care aţi fost dăruite de Marele Dumnezeu, bine vă va fi vouă, că zice Sfântul Apostol Petru: ,,Văzând de aproape viaţa voastră curată şi plină de sfială, Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletitura părului, podoabele de aur şi îmbrăcămintea hainelor scumpe” (I Petru 3,1-3). Iată, adevărata zestre a femeii: ,,smerenia ei”.
Iar voi bărbaţilor, luaţi seama!!!…trăiţi înţelepţeşte cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, purtându-vă cu milă, cu dragoste şi iubire, întrajutorându-le şi pe ele în activitatea lor. Mai ales să cunoaşteţi câte munci nenormate prestează pentru bunul mers al casei voastre. Faceţi-le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt moştenitoare ale harului vieţii. Cinstiţi femeile voastre cu responsabilitate, cu dăruire şi blândeţe, şi cu multă iubire, căci ele sunt altarul vostru. Ele se jertfesc născându-vă copiii voştri, de care atârnă şi mântuirea voastră şi acea odihnă plăcută la vreme de bătrâneţe.”
Extras din cartea : “Din însemnările unui monah…” scrisă de Monahul Arsenie.

Niciun comentariu:

S-ar putea sa iti placa si...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...