marți, 18 mai 2010

Ce urmărim prin practicarea "Rugăciunii lui Iisus"? Metode III


1. Despătimirea, adică izbăvirea de patimi: ură, vrajbă, invidie,nerăbdare, răzbunare, beție, lăcomie, desfrâu, zgârcenie, clevetire,vorbire în deșert etc.; acesta este primul stadiu.
2. Al doilea stadiu este despătimirea de imaginiile păcatelor,care persistă încă în minte și simțuri, de care trebuie să ne curățim prin stărunița în rugăciune. Și Duhul vine în ajutorul slăbiciunii noastre "căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul Însuți mijlocește pentru noi cu suspine de negrăit" (Romani 8, 26);Dar să nu fim ca acei creștini care zic: "Ia să încerc!", ci să spunem: "Ia să încep și să am continuitate", pentru că harul Duhului Sfânt te va ajuta și te vei izbăvi în această treaptă și de ceea ce se numește imaginea păcatelor, deoarece în memoria noastră păstrăm amintirea păcatelor, iar în simțiri încă persistă dorințele păcătoase. Dar dacă vom stărui în rugăciune, harul lui Dumnezeu ne va ajuta să ne izbăvim de imaginile și de amintirea păcatelor.
3. Al treilea stadiu este îndumnezeirea, când harul lui Dumnezeu rămâne și lucrează într-o inimă curățită de zgura păcatelor, după cum spune Sfântul Apostol Pavel: "Sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește-ntru voi" (1 Cor. 3, 16) și harul lui Dumnezeu se roagă împreună cu duhul nostru cu suspine de negrăit (Romani 8, 26).
În această treaptă a rugăciunii vom avea adevărata smerenie, adevărata umilință, adevărata pocăință și adevărata rugăciune, pentru că harul lui Dumnezeu sălășluiește în noi și ne luminează și ne înțelepțește. Dar să nu mâhnim Duhul lui Dumnezeu, ca nu cumva să se îndepărteze de la noi și să rămânem în păcatele noastre. Pentru că duhul cel rău va găsi inima curată și împodobită și se va întoarce în ea cu alte șapte duhuri rele.
Domnul nostru Iisus Hristos ne spune: "Iar când duhul necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără de apă și caută odihnă și nu găsește, apoi zice: Mă voi întoarce în casa mea, din care am ieșit; și venind, o află golită, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu sine alte șapte duhuri, mai rele decât el; și ele intră și locuiesc acolo; și starea de pe urmă a omului aceluia se face mai rea decât cea dintăi. Așa va fi și cu neamul acesta viclean" (Matei 12, 43-45). Iar Sfântul Apostol Pavel ne zice: "Fiindcă aceia care s-au luminat o dată și au gustat darul cel ceresc și părtași s-au făcut Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun a lui Dumnezeu și puterile veacului ce va să vină și au căzut, cu neputință este ca ei să se înnoiască încă o dată spre pocăință, fiindcă ei pe seama lor însiși Îl răstignesc a doua oară pe Fiul lui Dumnezeu și-L fac de batjocură" (Evrei 6, 4-6).
Cel care a căzut după ce a primt darul dumnezeiesc poate devein necredincios, sectar, desfrânat, pervers sexual, iubitor de arginți…Să ne ferească Preabunul Dumnezeu de o astfel de cădere.Așadar, să luăm aminte, pentru că Domnul Iisus Hristos, nu numai că vine la noi, dar El ne caută și bate la ușa inimii noastre, iar noi trebuie să-i deschidem: "Iată, Eu stau la ușă și bat; de-Mi va auzi cineva glasul și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine" (Apoc. 3,20); căci Domnul Iisus este "Păstorul cel bun" (Ioan 10, 11). Să luăm aminte ca să-I deschidem atunci când bate la ușa inimii noastre. Însă, dacă inima noastră este plină de duhuri rele, Mântuitorul Iisus Hristos așteaptă, pentru că El știe când este vremea ca să ne mântuiască. Să mai luăm aminte și să ne ferim de Senzațional: să nu dăm importanță viselor, șoaptelor satanei și vedeniilor, chiar dacă ni se par bune.
Un Sfânt Părinte a întrebat pe Dumnezeu:
— "Doamne de unde o să știm noi dacă unele vedenii, descoperiri și gânduri sunt de la Dumnezeu sau de la diavoli?
Iar Dumnezeu i-a răspuns:
— Cele bune se împlinesc, iar cele rele nu se împlinesc!"
Dar noi, pentru că nu știm care sunt bune și care sunt rele, să nu le dăm importanță. Vrei să fii văzător cu Duhul? Este bun lucru! Dar, pentru început, este mai important să-ți vezi păcatele tale, pentru că nu vei răspunde tu de păcatele altora.
Un duhovnic, dacă este bine pregătit, știe ce are de spus unui penitent pentru că este mai înțelept și mai iscusit. Penitentul trebuie numai să asculte de sfaturile pe care i le dă. Iar noi să fugim de amăgirile diavolești. (va urma…)

sursa:RUGĂCIUNEA LUI IISUS PENTRU ÎNCEPĂTORI Dialog cu Părintele Arh. Mina Dobzeu

Niciun comentariu:

S-ar putea sa iti placa si...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...