duminică, 30 mai 2010

Cum trebuie să postim în acest post?


În acest post ca şi în celelalte trei posturi bisericeşti, şi, ca şi de altfel în orice zi de post, fie miercuri sau vineri nu trebuie să postim doar cu trupul, ci şi cu sufletul. Adică nu numai mâncând de post, ci şi înfrânându-te totodată de la patimi, păcate şi ispite. Odată cu înfrânarea de la mâncărurile de dulce, să ne silim a ne curăţi nu numai cu trupul, ci şi cu sufletul, petrecând în rugăciune şi pocăinţă.

Postul întreg, adevărat şi desăvârşit este deci nu numai cel trupesc, ci şi sufletesc: postul de bucate împreună cu cel de fapte rele, postul de mâncare împreună cu cel de purtări necuviincioase şi păcătoase. Aşa ne îndeamnă Biserica prin cântările şi slujbele ei: „Să postim, post primit, bineplăcut Domnului, postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăţi, înfrânarea limbii, lepădarea de pofte, de clevetire, de minciună şi de jurământul mincinos. Lipsirea acestora este postul cel adevărat şi bineprimit”.[1]

Iar Sf. Ioan Gură de Aur zice: „Postiţi? Arătaţimi-o prin fapte. Cum? De vedeţi vreun sărac, aveţi milă de el; un duşman, împăcaţi-vă cu el; un prieten înconjurat de un nume bun, nu-l invidiaţi; o femeie frumoasă, întoarceţi capul. Nu numai gura şi stomacul vostru să postească, ci şi ochiul şi uerchile, şi picioarele, şi mâinile voastre, şi toate mădularele trupului vostru. Mâinile voastre să postească rămânând curate şi de hrăpire şi de lăcomie. Picioarele, nealergând la privelişti urâte şi în calea păcătoşilor. Ochii, neprivind cu ispitire frumuseţile străine... Gura trebuie să postească de sudalme şi de alte vorbiri ruşinoase”[2]
[1] Triod, 1986, p. 112.
[2] Sf. Ioan Gură de Aur, Ad populum antiocheum, Cuv. 3, Migne, P.G., XLIX, col. 53 (apud. Mărturisirea Ortodoxă, part. 1, Ed. I a Sf. Sinod, Bucureşti, 1899, p. 318).

Niciun comentariu:

S-ar putea sa iti placa si...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...