miercuri, 14 aprilie 2010

urmare... Învatarea "Rugaciunii lui Iisus". Metode


"Rugăciunea lui Iisus" — spusă pe pulsul inimii
Prin această metodă ne rugăm cu inima, unde se află și puterea simțitoare a sufletului, cu cuvintele rugăciunii bătând la ușa inimii,mai întâi cu glas, apoi, pe parcurs, o vom putea zice tainic, în gând,accentuat, cu insistență, în ritmul inimii. În această metodă avem mai mulți timpi. Rostim rugăciunea rar, în șapte timpi, fiind accentuat fiecare cuvânt (fiecare pas din cei șapte): 1. Doamne, 2. Iisuse, 3. Hristoase,4. Fiul lui Dumnezeu, 5. Miluiește-mă, 6. Pe mine, 7.Păcătosul!1
Nu este vorba de bătăile inimii, ci de bătăile cuvântului la poarta inimii, de trăirea afectivă-n inimă a fiecărui cuvânt al rugăciunii.În acest fel, bătând la ușa inimii cu cuvântul rugăciunii, accentuat pe fiecare timp-cuvânt (cuvinte), deprindem inima să se deschidă; iar,după un timp, vom simți și efectul mai pronunțat, când inima se încălzește, ca semn al conlucrării rațiunii cu inima. La început, inima nu
ne primește, pentru că este împietrită; iar dacă vom bate la ușa inimii mereu, ea se deschide, ne primește, dă semn, conlucrând și încălzindu-se.Cu timpul, această simțire a rugăciunii o vom avea și când vom citi și alte rugăciuni (cele șapte Laude, Acatiste, Sfânta Liturghie și canonul de rugăciuni personal), deoarece avem rugăciuni de laudă,de mulțumire și de cerere, pe care, astfel, le vom realiza de calitate.Coborându-ne cu mintea în inimă, pentru ca mintea să spună cuvintele rugăciunii cu înțelegere, inima cu simțire duhovnicească,iar voința cu sârguință, vom realiza calitatea rugăciunii.De semnalat este și faptul că rugăciunea alipită de ritmul inimii are continuitate în toate treptele:
1. În faza începătoare — ca antrenament și deprindere;
2. În realizarea rugăciunilor multiple de calitate (rugăciuni de cerere, de mulțumire sau de laudă);
3. În treapta înaltă — harisma rugăciunii, care lucrează în ritmul inimii (ca un ticăit de ceas, și nu ca un suspin artificial al plămânului). Acest fel de rugăciune este un suspin al inimii mișcat de Duhul Sfânt, care îți găsește sălaș într-o inimă curățită de zgura păcatelor; avem inima curată în care să se poată odihni harul
Dumnezeiesc, după cum spune Sfântul Apostol Pavel că "voi sunteți temple ale Duhului Sfânt" ( 1 Cor. 3, 16);
4. Rugăciunea cea mai înaltă, de unire cu Dumnezeu, care este fără cuvinte; este alipirea de Dumnezeu cu afecțiunea și căldura inimii, precum copilul alipit la sânul maicii sale se simte odihnit și fericit fără să spună cuvinte. Făcând acest exercițiu zilnic, vom realiza calitatea rugăciunii numai cu aceste cuvinte simple: "Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!" Practicând "Rugăciunea lui Iisus", ne cultivăm voința, primim tărie sufletească și simțim lucrarea harului dumnezeiesc, care ne încinge cu putere de sus.

ÎNDRUMAR PENTRU PRACTICAREA "RUGĂCIUNII LUI IISUS"

"Rugăciunea lui Iisus în practica isihastă"Preotul Academician Dumitru Stăniloaie, în lucrarea "Istoria isihasmului",menționează faptul că Rugăciunea lui Iisus aparține
exclusiv Bisericii Ortodoxe.Mă adresez practic și pe scurt începătorilor: Prima condiție: Să fii împăcat cu tine însuți și cu cei din jurul tău. "…mergi mai întâi și te împacă cu fratele tău…" (Matei 5, 24).
Cu privire la loc, este biserica și camera ta. Domnul nostru Iisus Hristos ne spune "Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta și, închizând ușa, roagă-te Tatălui tău care este în ascuns…" (Matei 6, 6), în liniste totală, în singurătate. În acest verset se înțelege și interiorizarea rugăcinii, care să-ți găsească trăire în suflet — cu sârguință,în minte — cu înțelegere și în inimă, cu simțire afectivă; după cum
zice Domnul Iisus Hristos: "Împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru" (Luca 17, 21).
Cum să ne rugăm? Domnul Iisus ne învață: "Așa să vă rugați: Tatăl nostru…" (Matei 6, 9-13). Deci, la început, rostim rugăciunea Tatăl nostru și apoi ne rugăm "neîncetat" ( 1 Tes. 5, 17) zicând"Rugăciunea lui Iisus".Urmează partea tehnică: stăm în genunchi sau pe un scăunel(înalțimea de circa 30 cm.) și începem să rostim Rugăciunea lui Iisus, rugăciunea pustnicului, cu mintea coborând în inimă (deasupra
inimii), zisă rar, în ritmul inimii, astfel: "Doamne-Iisuse-Hristoase-Fiul lui Dumnezeu-miluiește-mă pe mine, păcătosul!"Zicem rar, cu căință și smerenie, căci suntem păcătoși, concentrându-ne numai la aceste cuvinte, pe care le zicem cu înțelegere și nu ne gândim la nimic altceva, nici bune, cu atât mai mult la cele rele.În timpul practicării rugăciunii încetează orice mișcare.
Nu căutați senzaționalul! Feriți-vă de orice vedenie și vise care vin de la diavoli.Durata exercițiului pentru începători este de 10-15 minute.
Efectul: se cultivă voința de a ne învăța să stăm în relație cu Dumnezeu, ne dă tărie sufletească, se face simțită lucrarea harului dumnezeiesc care ne încinge cu putere de sus.
1. Ne despătimim, adică ne izbăvim de vicii: ură, vrajbă, invidie, nerăbdare, răzbunare, beție, lăcomie, desfrâu, zgârcenie, clevetire,vorbire în deșert etc.
2. Ne despătimim de imaginea păcatelor care persistă încă în minte și simțuri, de care încă trebuie să ne curățim, stăruind în rugăciune.
3. Se ajunge în treapta iluminării — stadiu în care harul dumnezeiesc se face simțit cu putere și rămâne în noi, curățindu-ne de "zgura păcatului", cum zice Sfântul Apostol Pavel: "De asemenea, și Duhul îi vine slăbiciunii noastre într-ajutor; că
nu știm să ne rugăm cum trebuie, dar Duhul Însuși mijlocește pentru noi cu suspine de negrăit" (Romani 8, 26). Astfel se realizează acea pace duhovnicească (isihie) în întreaga noastră ființă.După exercițiul de rugăciune zilnică, în cursul zilei, ori de câte ori ne vom aduce aminte, vom zice rugăciunea : "Doamne Iisuse". Iar când ne vom ruga, citind rugăciuni și psalmi, să ne pogorâm cu mintea în inimă, ca și inima să se roage. Domnul nostru Iisus Hristos ne zice: "Iată, Eu stau la ușă și bat; de-Mi va auzi cineva glasul și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și El cu Mine"(Apocalipsa 3, 20). Astfel, cel mort cu duhul înviază, cel întinat se
Curățește, iar cel pierdut se mântuiește (Acatistul Sfintei Treimi).Această practică a rugăciunii lui Iisus se recomandă fiecărui creștin care vrea să-și mântuiască sufletul său. Nimeni să nu zică: "Nu încep pentru că eu nu voi putea realiza sută la sută Dumnezeu te va primi și cu șaizeci la sută și cu treizeci la sută și chiar cu mai puțin(Pilda Talanților, Pilda Semănătorului, Pilda cu lucrătorii viei).
(va urma...)

sursa:RUGĂCIUNEA LUI IISUS PENTRU ÎNCEPĂTORI Dialog cu Părintele Arh. Mina Dobzeu

Niciun comentariu:

S-ar putea sa iti placa si...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...